Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2017

wind-whistler
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viakotfica kotfica
wind-whistler

October 05 2017

wind-whistler
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viakotfica kotfica
3511 61a9 500

thefabulousweirdtrotters:

Abandoned Victorian Style Greenhouse, Villa Maria, in northern Italy near Lake Como. Photo taken in 1985 by Friedhelm Thomas.(Source)

wind-whistler

(...) a mi się wydawało, że ludziom nie przechodzi tak z dnia na dzień. A już na pewno nie miłość.

— Kaja Kowalewska
wind-whistler
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
wind-whistler
Najwyższy czas na remont samej siebie. Ale czuję, że brak mi narzędzi.
— Dominique Browning "Slow love"
wind-whistler
6532 945b
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
6083 75f9
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
wind-whistler
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaoversensitive oversensitive

September 28 2017

wind-whistler
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
wind-whistler
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
wind-whistler
5408 b346
Reposted fromhajskul hajskul viaoversensitive oversensitive

September 06 2017

wind-whistler
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasugarvenom sugarvenom
wind-whistler
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viasugarvenom sugarvenom
wind-whistler
Zawsze jest jakieś spojrzenie, które łapie za serce.
Reposted fromchocoway chocoway viasugarvenom sugarvenom
wind-whistler
Reposted fromshakeme shakeme viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl