Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

wind-whistler
2321 2cce
Reposted frompulperybka pulperybka viamerkaba merkaba
wind-whistler
8994 d311 500
Mariusz Szczygieł
Reposted frommhsa mhsa viamerkaba merkaba
wind-whistler
3422 6ad3 500
Reposted frommerkaba merkaba
wind-whistler
0122 41cf
koi
Reposted fromsynicalcissors synicalcissors viamerkaba merkaba
wind-whistler
2666 9938 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
wind-whistler
6031 fc6d
wind-whistler
wind-whistler
9426 8c33
Reposted fromdailylife dailylife viamerkaba merkaba
wind-whistler
6366 3509 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viamerkaba merkaba
wind-whistler
Paradoks mojej osoby polega na tym, że jestem cicha i wstydliwa, kiedy powinnam być odważna a zbyt śmiała wtedy, kiedy powinnam być nieśmiała. 
— życiowe, okolicznosciowe.

May 18 2018

wind-whistler
7888 52ad 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
wind-whistler
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
wind-whistler
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viakotfica kotfica
wind-whistler
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
wind-whistler
8985 70f6 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
wind-whistler
Moje życie to niekończąca się wewnętrzna walka pomiędzy zamiłowaniem do świętego spokoju, a pragnieniem szalonych przygód, które zawsze idą w parze z kłopotami powodującymi chwilową zagładę mojego świata.
— Aleksandra Steć

April 04 2018

wind-whistler
wind-whistler
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viasleepingsickness sleepingsickness

April 03 2018

wind-whistler
Najważniejsze jest, żeby znać swoją wartość w świecie ludzi, których ulubionym zajęciem jest poniżanie. Popsucie komuś humoru jest dla niektórych najłatwiejszą drogą poprawy własnego. A takimi ludźmi nie warto się przejmować.
— Cztery Wieki Później
wind-whistler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl