Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

3030 c878 500

M. Hłasko

November 24 2017

wind-whistler
9058 5e9b
Reposted fromkarahippie karahippie viatoniewszystko toniewszystko
0750 20d6 500
Reposted fromerithe erithe viatoniewszystko toniewszystko
wind-whistler
3641 4273 500

November 22 2017

wind-whistler
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viakotfica kotfica

November 21 2017

1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaEirienen Eirienen
wind-whistler
3344 ad81 500
wind-whistler
8105 63f5 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaherside herside
wind-whistler
2467 8c26
Reposted fromhormeza hormeza viaherside herside
6341 dca2
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaherside herside
wind-whistler
 
Reposted fromlanni lanni viaherside herside

November 20 2017

wind-whistler
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
wind-whistler
1251 445b 500
Dolina Chochołowska/Chochołowska Valley.
Tatra Mountains, Poland.
wind-whistler
5927 5c32 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
wind-whistler
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
wind-whistler
Reposted frommefir mefir viakotfica kotfica
wind-whistler
5690 4b68 500
Reposted fromkjuik kjuik viakotfica kotfica
wind-whistler
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
wind-whistler
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viaoversensitive oversensitive

November 18 2017

wind-whistler
6968 1419
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl