Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

wind-whistler
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viakotfica kotfica
wind-whistler
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viakotfica kotfica
wind-whistler
1974 0eb5 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica

October 30 2018

wind-whistler
5489 a81c
wind-whistler

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

October 14 2018

wind-whistler
1175 044d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasunako sunako
wind-whistler
1170 bcd6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasunako sunako
wind-whistler
1172 19fc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasunako sunako

October 13 2018

wind-whistler
9730 0ffc 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viairmelin irmelin
wind-whistler

October 11 2018

wind-whistler
Reposted frombluuu bluuu vialaluna laluna
wind-whistler
5772 3940 500
Disappointed Baba :/
Reposted fromcrazypolish crazypolish vialaluna laluna

October 10 2018

wind-whistler
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl
wind-whistler
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
wind-whistler
wind-whistler
Reposted fromgruetze gruetze viamaybeyou maybeyou

September 21 2018

wind-whistler
wind-whistler
3638 2c77 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viairmelin irmelin

August 19 2018

wind-whistler
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viagdziejestola gdziejestola

August 07 2018

wind-whistler

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamerkaba merkaba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl