Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

wind-whistler
wind-whistler
1653 ad95
Reposted fromxalchemic xalchemic viacarmenluna carmenluna

May 15 2019

wind-whistler
8001 3ca4
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna

May 12 2019

wind-whistler
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin

May 10 2019

wind-whistler
3153 3e51 500
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
wind-whistler
3603 649b 500
wind-whistler
9709 f8fe
Uwielbiam.. jak pistacje :))
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin

May 06 2019

wind-whistler
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viakotfica kotfica
wind-whistler
wind-whistler
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless viakotfica kotfica
wind-whistler
4856 93ed 500
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viairmelin irmelin

April 28 2019

wind-whistler
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin

April 26 2019

wind-whistler
4836 8ddf 500
Reposted fromoll oll viajethra jethra
wind-whistler
4958 29b6 500
Reposted fromyikes yikes viajethra jethra
wind-whistler
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd. 
— "Wyśnione miłości" (2010)
wind-whistler
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
wind-whistler
6734 6546 500
Reposted fromNocephya Nocephya viairmelin irmelin
wind-whistler
0365 8a76 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl