Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2020

wind-whistler
4675 7817 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

June 01 2020

wind-whistler
0569 6451
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy

May 26 2020

wind-whistler
wind-whistler
Masz prawo czuć to, co czujesz. Masz prawo myśleć inaczej niż wszyscy. I nie musisz się z niczego tłumaczyć. Przed nikim. Z wyjątkiem samej siebie.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

May 24 2020

wind-whistler
8970 3aba 500
Reposted fromZircon Zircon viairmelin irmelin
wind-whistler
5858 207e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
wind-whistler
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Reposted frommaybeyou maybeyou viaretro-girl retro-girl
wind-whistler
1706 668f 500
wind-whistler
3539 1ece
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viabluejane bluejane
wind-whistler
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vialiliowadusza liliowadusza
wind-whistler
6781 0a25 500
Reposted fromGIFer GIFer viabanshe banshe

April 30 2020

wind-whistler
9241 e5f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

April 19 2020

wind-whistler

April 15 2020

wind-whistler
7542 5235 500
"Coraz trudniej w ostatnim czasie nawigować między własnymi potrzebami, a presją społeczną".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialottibluebell lottibluebell
wind-whistler
0574 60cd
Reposted fromscandal scandal viamaybeyou maybeyou

April 14 2020

5607 fbcc 500

vicloud:

Van gogh museum, Amsterdam.

Reposted frombunjywunjy bunjywunjy viasatyra satyra

April 13 2020

wind-whistler
0243 6d0b 500
Reposted fromdancios dancios viakotfica kotfica
wind-whistler
0682 59aa 500
Reposted fromSaintom Saintom viakotfica kotfica
wind-whistler
5304 e750 500
Call me be your name

April 12 2020

wind-whistler
4775 85c7 500
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...