Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

wind-whistler
Zdejmij
wszystkie śmieszne warstwy.
Wyłącz
wszystko co pika i wibruje.
Zobacz
– nie jesteś martwy.
Właśnie ten człowiek mnie interesuje.
— Patrick The Pan "Zdejmij. Wyłącz.Zobacz"
Reposted fromhawrix hawrix viacarmenluna carmenluna
wind-whistler
0297 b70c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
wind-whistler

February 18 2020

wind-whistler
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman vialatusek latusek

February 12 2020

wind-whistler
5640 455c 500
Reposted fromhrafn hrafn viabanshe banshe
wind-whistler
0491 4048 500
Cat & Infrastructure #1
Reposted fromkarrolka karrolka viabanshe banshe

February 11 2020

wind-whistler
1235 9723 500
Reposted frommerkaba merkaba viabanshe banshe
wind-whistler

February 10 2020

wind-whistler
5744 b30f 500
Reposted from0 0 viamadamemonroe madamemonroe

February 04 2020

wind-whistler
wind-whistler
4883 4dfd 500
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica

January 31 2020

wind-whistler
7684 c3e9
Reposted bycarmenlunafreskathebelljarpeasorelacotarskyno-longer-koreinsanedreamersolaceintheskyaltopaltomy-anxietiesmy-anxietiesmodalna2carmenlunawybuchmuzgupannakiesmalicemymindneversleepsbodnarkaajasmine-girlThe1995rhubarbrrwwannielithiumowaMartwa13nothingiseverythingharridanno-expectationsBloodyHeartstrangerthankindnesseazyiNicTuPoMniepoisonedivyhrafnpseudooptymistkalittleburnasitwasjasmine-girlhormeza
wind-whistler
8555 707e 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viacarmenluna carmenluna

January 30 2020

wind-whistler
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne.
— Mleko i Miód R. Kaur
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
wind-whistler
Jeśli pozwolę sobie naprawdę zrozumieć drugą osobę, mogę zostać zmieniony przez ten fakt. I wszyscy obawiamy się zmian. Więc jak mówię, nie jest to prosta rzecz, pozwolić sobie samemu zrozumieć jednostkę.
— CARL ROGERS
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
wind-whistler
8967 bfc1 500
Reposted byhashMezameBabsonDagarhengreywolfbakteriahrafnstrzepyxwyczesanagitaraxMerelyGiftedZoonk11rhubarbrrmothsdevourerteiseidjLangleyelinelapodprzykrywkaxhiatusx
wind-whistler
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viacarmenluna carmenluna

January 28 2020

wind-whistler
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
wind-whistler
6989 7a67 500
Reposted byedhellpati2k6gkethashtchorthrafnrhubarbrr

January 27 2020

wind-whistler
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl